Založ si blog

Skutočné či fiktívne piliere a tunely

Bez ambície odborne definovať stavebné prvky a diela možno laicky povedať, že pilier je stavebný prvok spravidla zo železobetónu alebo ocele, ktorý slúži ako nosný alebo oporný diel stavby, napríklad mostu. Tunel je stavebné dielo, ktoré sa razí pod terénom za účelom uloženia cestného alebo železničného telesa (na tratiach ŽSR je 76 tunelov). Tunely sa po každej stránke náročné diela, pretože sa stavajú najmä v hornatom teréne, ale aj pod hladinou riek a morí.

O fiktívnych pilieroch

Od vzniku SR (1993) na Slovensku riešime dôchodkový systém. Pôvodný štátny systém fungujúci ako prietokový ohrievač bol tvrdo kritizovaný, vraj je do budúcnosti neudržateľný! Ako argument sa uvádzala demografická krivka, ktorá hrozila tým, že za 50 rokov bude počet dôchodcov dvojnásobný, ale počet zamestnancov polovičný, teda na jedného dôchodcu pripadne iba štvrtina súčasných zdrojov na financovanie starobných dôchodkov. Popri zvyšovaní veku vzniku nároku na starobný dôchodok bol jednoducho ignorovaný faktor rastu miezd, z ktorých každoročne vzrastá aj tvorba zdrojov na výplatu starobných dôchodkov. Vstupom do 21 storočia diskusie na tému reformy dôchodkov nabrali na tempe. Reklama, sľubovala švajčiarske dôchodky. Napokon bol uzákonený trojpilierový systém dôchodkového zabezpečenia.

Prvý pilier zostal pod garanciou štátu, pokrýva takmer všetkých občanov s výnimkou tých, ktorí nesplnia   kritériá. Bola zákonom určená minimálna doba sociálneho poistenia pre vznik nároku na starobný dôchodok a neskôr aj suma minimálneho dôchodku. Finančné prostriedky na výplatu starobných dôchodkov spravuje Sociálna poisťovňa, do ktorej odvádzajú zamestnávatelia odvody za seba aj za zamestnancov tým, že ich zrážajú z ich hrubej mzdy. SZČO a živnostníci sa riadia v danej oblasti osobitnými predpismi. V prípade platobnej neschopnosti Sociálnej poisťovne jej poskytne štát dotáciu. Bol zavedený mechanizmus valorizácie dôchodkov, ktorý s ročným oneskorením reaguje na infláciu. Vo volebnom období 2016 – 2020 bol prijatý ústavný zákon, ktorý definoval tzv. dôchodkový strop, odlišne pre mužov a pre ženy. Tento sociálne odôvodnený vek pre vznik práva na starobný dôchodok bol súčasným parlamentom zrušený. Systém valorizácie v prvom pilieri odhalil svoje slabiny v tomto roku, keď medziročná inflácia október 2022 vs október 2021 dosiahla 14,9% a trvá tendencia jej rastu, pričom valorizácia dôchodkov pre rok 2022 bola stanovená na +1,3%, lebo taká nízka bola tzv. dôchodcovská inflácia za prvý polrok 2021! Paradoxne v tomto období vysokej inflácie je kondícia Sociálnej poisťovne dobrá vďaka nárastu odvodov spôsobeného vyššími zárobkami. Tu sa zabúda na to, že významná časť z odvodov sa presúva u poistencoch v druhom dôchodkovom pilieri do DSS (Dôchodkových správcovských spoločností). Priemerný starobný dôchodok na Slovensku je aktuálne cca 515 €, no prudšie rastie hranica chudoby, ktorá je 434 € – počet dôchodcov pod hranicou chudoby čoskoro dosiahne polovicu celkového počtu = 550 000. To je dôsledok oneskorenej valorizácie a najmä bezprecedentnej inflácie na ktorú vláda SR dostatočne nereaguje!

Druhý pilier namiešali v dielni MPSVaR Ľudovíta Kaníka a príslušný zákon schválil parlament v roku 2004 v hlasovaní o jediný hlas. Pripomeňme, že s nasadením všetkých síl za vytvorenie tzv. sporivého piliera popri Kaníkovi bojovali viacerí politici, napríklad Ivan Mikloš, Mikuláš Dzurinda a najmä Jozef Mihál, ktorý ešte v 2006 vkladal „Nádej“ do strany s Jirkom Malchárkom, osobitne v období pôsobenia v strane SaS sa Mihál doslova prekonával. Išlo o veľké peniaze! Rozdelenie povinných odvodov vo výške 18 % medzi 1. pilier a 2. pilier bolo pôvodne vo výške 9% + 9 %, ale od septembra 2012 vo výške 14 % + 4 %. Od 1.1.2017 je povinný príspevok di II. piliera 4,25 %. Zápas sa zvádzal aj o poistencov, pričom pravičiari a liberáli presadzovali povinný vstup do systému a socialisti to rušili a opačne. Vzniklo viacero súkromných DSS, ktoré spravujú  úspory na budúce dôchodky so striedavými úspechmi. Podľa teórie mali byť tieto úspory zhodnocované tým, že ich DSS budú investovať do ziskových finančných operácií. Šachy sa hrali aj o to, či môže DSS sama rozhodovať o investovaní prostriedkov sporiteľov alebo nie. Pracovník SAV Vilkovič v jednej TV diskusii dal moderátorovi ponuku, že za 20 minút matematicky dokáže, že druhý pilier nemôže dlhodobo prosperovať, že je to sprostý tunel – priestor samozrejme nedostal! Výplata prvých dôchodkov z II. piliera po 10 rokoch poistenia priniesla doslova šok – dôchodky sa pohybovali v desiatkach €. Príznačné je, že systém výplaty dôchodkov nebol doriešený, na účtoch DSS sa nahromadilo viac ako 9 miliárd €, bol vytvorený ďalší medzistupeň – výplatu realizuje životná poisťovňa, ktorá musí mať licenciu od NBS, ktorá na hospodárenie subjektov dozerá. Doteraz nebol zaznamenaný žiadny prípad zneužívania nasporených financií. Bolo by načase informovať verejnosť o skutočnej prosperite II. dôchodkového piliera a jeho prínose pre budúcnosť. Aktuálne je v systéme do 13 mld. €, uvažovalo sa nahlas o tom, že časť prostriedkov by bolo použitých ako investícia do výstavby diaľnic a štát by požičané priebežne splácal, no zostalo to v teoretickej rovine. Najnovšie NR SR prijala novelizáciu príslušných zákonov s tým, že vstup do systému bude znovu povinný, že DSS budú oprávnené rozhodovať o investovaní do zárobkových, ale rizikových fondov a hotovostné výbery budú zdanené daňou z príjmu! Možno s istotou predpokladať že roky 2022 a 2023 s vysokou infláciu na hranici 20 % znehodnotia všetky peniaze, úspory na budúce dôchodky nebudú výnimkou! Netreba zabúdať na fakt, že systém nie je v pravom zmysle sporivý, lebo na „sporenie“ sú použité prostriedky odčlenené z I. piliera, alias: dôchodky z I. piliera by mohli byť podstatne vyššie, keby II. pilier neexistoval. Krach systému v ČR, Poľsku a Maďarsku nech je nám varovaním. Múdri sa učia na chybách druhých, hlúpi na chybách vlastných, ba ani to nie všetci!

Tretí pilier alebo Doplnkové dôchodkové sporenie predstavuje sporenie kde sa stretávajú príspevky zamestnávateľa a zamestnanca dohodnuté v Kolektívnej zmluve. Nasporené finančné prostriedky spravujú Doplnkové dôchodkové spoločnosti, (DDS) ktoré aj úspory vyplácajú vo forme doplnkového dôchodku alebo jedno-rázových výberov v súlade s Dávkovým plánom. Prednosťou III piliera je, že neoslabuje pilier prvý a sporiteľ si podľa svojich možností určuje mesačný objem sporenia. Výnosnosť DDS žiaľ nevybočuje zo štandardu a je obdobná DSS – teda zhodnotenie nie vždy pokrýva správne náklady a infláciu, čiže reálne môže hodnoty úspor aj klesať!

O fiktívnych tuneloch a tunelovaní

„Vytunelovali aj tunel“ – také a podobné vyjadrenia na adresu aktérov počúvame a čítame od čias výstavy tunela „Branisko“. Keby sa tunelovalo iba pri výstavbe tunelov – to by bolo ešte znesiteľné. Tunely sa stavajú roky, ceny materiálov a práce rastú, teda plánované náklady na realizáciu stavby sú často prekročené dôvodne. No zo zvyku je z tunelovania u nás na Slovensku obviňovaná každá väčšia stavba. Najhoršie však je: keď zhotoviteľ v snahe zmestiť sa do plánovaných nákladov, podvádza na množstvách a kvalite materiálov, či kvalite odvedených prác. Taký výsledok sa odhalil pri výstavbe tunela „Višňové“. Tunelovaním nazývame teda procesy podvodného konania nielen v stavebníctve, ale všade tam, kde možno náklady prestreliť, množstvá materiálov a ich kvalitu oklamať a stranu investora ošklbať. Sofistikovaným tunelovaním je konanie viacerých firiem z ktorých vychádzajú tzv. karuselové podvody.

Situácia starobných dôchodcov sa výrazne zhoršuje bezprecedentná inflácia. Tu nepomôžu ani doplnkové dôchodky z II a III piliera, ani rodičovský bonus – to všetko sú len drobné v porovnaní s tým, koľko by dôchodcovia potrebovali na to, aby mohli žiť spokojnú a dôstojnú starobu. Načo sú dobré piliere, dôchodkové fondy a komu slúžia? Určite sú spokojní ich aktéri, najmä tí, ktorí rozhodujú a netrápi ich, že neponúkajú švajčiarske dôchodky, ale ich výsledky pripomínajú skôr povestné tunely. Skutočná reforma sociálneho zabezpečenia je jediné riešenie, ale bez pilierov a tunelov, jednoduchá a spravodlivá. Takú reformu môžu presadiť a dlhodobo udržať v platnosti len lepší politici – takých musíme voliť a nie hochštaplerov!

Slávnosť demokracie a Ústavu SR pokazili demokrati na baterky

27.01.2023

Demokracia je keď … vláda ľudu sa vykonáva prostredníctvom volených zástupcov alebo priamo. Toľko definícia z Ústavy SR. Na celoštátnej úrovni vôľu ľudu vykonávajú volení poslanci NR SR alebo rozhodujú priamo občania v referende – plebiscite. Referendum je najdokonalejšia forma výkonu vôle občanov alebo tzv. priama demokracia. Každý demokrat, ktorý [...]

Čakanie na Godota ako paródia slovenskej politiky

16.01.2023

„Absurdná dráma s 2 dejstvami, hra je nadčasová, monotónna, nemá dej a je bez dekorácii, má všeobecnú platnosť, dejové situácie sú stále tie isté, prevláda veľká symbolika, groteskné situácie, zobrazuje pocit absurdity ľudskej existencie – bez cieľa, nádeje a pohybu vpred, koniec hry je na divákovi, názov hry akoby mal dve časti, motív bludného kruhu [...]

Kultúra aj v tohoročných TV programoch zaplakala

06.01.2023

Boli také časy, keď ČST vysielala silvestrovský galaprogram zábavy na vysokej kultúrnej úrovni. Vznikom množstva komerčných TV staníc sa dostali aj verejnoprávne televízie ČT a STV neskôr RTVS do situácie, keď každá z nich vyrábala program zostavený iba na báze vlastných zábavných programov a logicky z toho nemohla vzísť pôvodná kvalita! No horšie bolo to, [...]

vodič, nehoda, banská bystrica

Vodič pri úteku pred políciou zrazil v Banskej Bystrici troch chodcov

27.01.2023 17:10

Vodič nerešpektoval výzvu polície na zastavenie.

Branislav Gröhling

Pokutovanie neospravedlnených hodín považuje Gröhling za nešťastné riešenie

27.01.2023 16:49

Takzvané „krúžkovné" hnutia OĽaNO zavádza pre mestá a obce povinnosť pokutovať rodičov za 15 neospravedlnených hodín dieťaťa v mesiaci.

Holokaust / Rozette Katsová /

Scholz poukázal na historickú zodpovednosť Nemecka za holokaust

27.01.2023 15:35

"Nezabudli sme na utrpenie šiestich miliónov zavraždených Židov a ani na utrpenie tých, ktorí prežili," uviedol nemecký kancelár v deň pamiatky obetí holokaustu.

počasie, teplo, sanitka, ambulancia, urgentný príjem, nemocnica

Vláda pomôže ambulantnému sektoru 283 miliónmi. Nové poplatky sa nezavedú

27.01.2023 15:20, aktualizované: 16:44

Zdroje sa rozdelia rovnomerne medzi segment všeobecnej ambulantnej starostlivosti a špecializovanej ambulantnej starostlivosti.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 97
Celková čítanosť: 295027x
Priemerná čítanosť článkov: 3042x

Autor blogu

Kategórie