Založ si blog

Tak kto vyhral? Mafia alebo ľudia?

Slovník predstaviteľov „OĽaNO“ je neakceptovateľný

Verejné vystúpenia Igora Matoviča, Michala Šipoša, Veroniky Remišovej sú často osolené táraním o mafii a zlodejoch. Bolo to tak pred voľbami, počas volebnej kampane a pokračujú v tom aj po voľbách. Najskôr na tričkách potom na billboardoch, dokonca na obálke volebného programu burcovali verejnosť heslom: „My vás mafii nepredáme“.  Ako to mysleli nevedno – je to jednoducho nezmysel, tak ako je nezmyselné celé hnutie OĽaNO aj s priateľmi. Od tvrdení, že za Ficových vlád mafia dosiahla na najvyššie poschodia politiky, prešli priamo k osočeniam, že mafia sú Smer SSD a Hlas SD. Robili všetko proti tomu, aby táto mafia vládla na Slovensku a keby predsa, tak majú po chlebe! Podľa nich: vo voľbách vyhrala mafia a ľudia prehrali!

Dôležité je vedieť nielen čo, ale aj kto to hovorí

Na kandidátke SaS sa v roku 2010 dostali do NR SR štyria nováčikovia: Igor Matovič, Jozef Viskupič, Erika Jurinová a Martin Fecko. Už vtedy sa Matovič správal ako odtrhnutý z reťaze a predseda SaS ho nechal  z poslaneckého klubu vylúčiť. Zo štyroch nezávislých poslancov Matovič vytvoril politické hnutie OľaNO  (zaregistrované  11.11.2011) a v zostave 4 členov uspel vo voľbách 2012 aj 2016. Až pred voľbami v 2020 Matovič oznámil, že majú sídlo na Zámockej ulici v Bratislave, aj to že splnili zákonnú podmienku mať aspoň 45 členov, že uskutočnili utajený snem, ktorý ho zvolil za predsedu. Kandidátna listina OĽaNO sa pre každé voľby zásadne obmieňala. Kandidátka pre voľby 2020 obsahovala nominantov OĽANO, NOVA, KÚ a ZMENA ZDOLA, ale nebola to koalícia! Nesúrodá zostava sa časom rozkladala a potom čo 15.12.2022 bola vláde vyslovená nedôvera sa hnutie rozdelilo. Do predčasných volieb 2023 išiel zbytok rozbitého hnutia ako koalícia. Mediálne  tamtamy súrili rozhodnutie zbytkov strany „Za ľudí“ aby sa pridali k Demokratom alebo k OĽaNO, čas bežal, ale rozhodnutie neprichádzalo. Matovič oznámil medzičasom zmenu názvu hnutia na: OĽANO A PRIATELIA: OBYČAJNÍ ĽUDIA (OĽANO), NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI (NEKA), NOVA, SLOBODNÍ A ZODPOVEDNÍ, PAČIVALE ROMA, MAGYAR SZÍVEK a avizoval, že pravdepodobne vytvoria koalíciu s KÚ a možno aj so Za ľudí, pritom zdôraznil, že pôjde o trojkoalíciu s povinným ziskom 7,0%+ hlasov pre vstup do NR SR. Dňa 9. júna 2023 vyhlásil predseda NR SR termín konania predčasných parlamentných volieb. Podmienky pre zmenu názvu politickej strany (hnutia) upravuje Zákon 85/2005 Z. z. nasledovne:

  • 12a Zmena názvu a skratky strany (hnutia)

1, Strana môže zmeniť svoj názov alebo skratku prostredníctvom zmeny zaregistrovaných stanov podľa § 11 alebo zápisom nových stanov do registra strán podľa § 12.

  1. Ak predmetom návrhu na zápis zmeny zaregistrovaných stanov alebo návrhu na zápis nových stanov je zmena názvu strany alebo jej skratky podľa odseku 1, ministerstvo nerozhodne o zmene názvu strany alebo jej skratky, ak strana predložila návrh po vyhlásení volieb do Národnej rady SR ……………… a konanie sa do vyhlásenia výsledkov volieb preruší.

Až v poslednom týždni pred termínom (02.07.2023) na odovzdanie kandidátnych listín k ich registrácii, bola   publikovala ďalšia zmena názvu hnutia OľaNO a priatelia – čiže 3 týždne po vyhlásení volieb! Nový názov, ktorý bol potom použitý aj na volebných lístkoch bol: OĽANO A PRIATELIA: OBYČAJNÍ ĽUDIA (OĽANO), NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI (NEKA), NOVA, SLOBODNÍ A ZODPOVEDNÍ, PAČIVALE ROMA, MAGYAR SZÍVEK a KRESŤANSKÁ ÚNIA a ZA ĽUDÍ. Takto otitulkovanú kandidátnu listinu Matovič spolu so Šipošom predložili na registračný orgán MV SR o 23:55, teda iba 5 minút pred uplynutím stanovenej lehoty! Verejnosť bola informovaná o zmene názvu vládneho hnutia prostredníctvom médií až 04-05.07.2023. Unisono všetci tvrdili, že pôjde o trojkoalíciu s predpísaným ziskom 7,0%+ hlasov voličov pre vstup do NR SR.

Štátna komisia pre voľby a financovanie politických strán zaregistrovala všetky doručené kandidátne listiny  bez zásadných pripomienok. Ako vyzerali štyri záverečné riadky kandidátnej listiny OĽANO a priatelia? Takto:

  1. Veronika Remišová ….. poslankyňa parlamentu ……. nominovaná stranou Za ľudí
  2. Anna Záborská ………… lekárka …………………………… nominovaná stranou Kresťanská únia
  3. Gábor Grendel …………. poslanec parlamentu ……….. nominovaný hnutím NOVA
  4. Igor Matovič …………….. bojovník proti mafii …………… nominovaný hnutím OĽANO

Z uvedeného vyvstávajú dôvodné podozrenia z nezákonného postupu pri poslednej zmene názvu hnutia OĽANO a priatelia. Na registráciu bola predložená kandidátna listina s názvom politického hnutia (koalície), ktorý nemá oporu v registri politických strán a hnutí MV SR. Faktom je, že výpis z registra udáva zmenu stanov a zmenu názvu dňa 14.06.2023! No v platnosti zostal názov: OĽANO A PRIATELIA: OBYČAJNÍ ĽUDIA (OĽANO), NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI (NEKA), NOVA, SLOBODNÍ A ZODPOVEDNÍ, PAČIVALE ROMA, MAGYAR SZÍVEK, teda konanie vo veci bolo prerušené! Inak povedané: Predmetná zmena názvu koalície a zmena stanov OľaNO nemohla byť vložená do registra, lebo bola podaná 5 dní po termíne! Dokazuje to výpis z registra dostupný na linku: https://ives.minv.sk/Politickestrany/detail?id_spolok=201471

Príznačné je, že ďalšia zmena stanov číslo 6 bola podaná 25.10.2023 (zmena názvu na SLOVENSKO) až do tohto dňa platil názov z 26.05.2023 teda: OĽANO A PRIATELIA: OBYČAJNÍ ĽUDIA (OĽANO), NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI (NEKA), NOVA, SLOBODNÍ A ZODPOVEDNÍ, PAČIVALE ROMA, MAGYAR SZÍVEK. Tým je jednoznačne preukázané, že koalícia OľaNO a priatelia predložila na registráciu k voľbám neplatný neregistrovaný názov a pod týmto názvom prebehli celé voľby. Zmena názvu na SLOVENSKO má za účel zakryť nezákonnú účasť koalície OľaNO a priatelia v parlamentných voľbách 30.09.2023!

 

OČTK by mali preveriť či koalícia OľaNO a priatelia nevstúpila do volieb pod neregistrovaným názvom! Ak sa tak stalo, potom je nevyhnutné vyvodiť zodpovedajúce dôsledky voči subjektu aj voči zodpovedným osobám.

Rovnako závažnou skutočnosťou je, že deklarovanie trojkoalície nestačí, keď na kandidátskej listine aj volebných lístkoch sa nachádzajú nominanti 4 politických subjektov zaregistrovaných v registri politických strán a hnutí išlo teda zjavne o štvorkoalíciu s povinným ziskom 10%+ hlasov pre vstup do NR SR.

OČTK by mali preveriť či nedošlo ku konaniu napĺňajúcemu skutkovú podstatu TČ podvodu v zmysle: § 221 Zákona 300/2005 Z. z., nepatričnej zhovievavosti voči bývalému vládnemu hnutiu a rozhodnúť o tom, či bol zisk vo výške 8,89% hlasov dostatočný pre vstup kandidátov za koalíciu OĽaNO a priatelia do NR SR.

Volebná kampaň podľa vzoru OĽaNO

Predstavitelia OĽaNO a priatelia sa vo volebnej kampani neuspokojili s tradičnými metódami, ale vsadili na inovácie svojho druhu, ktoré mali obnoviť stratenú dôveru voličov. Igor Matovič obchádzal kultúrne domy v mestách a mestečkách, kde nezáväzne diskutoval s občanmi pod titulom „Bez ochranky“. Niektoré stretnutia boli také búrlivé, že ochranku mu nahrádzali navrhovaní kandidáti hnutia.

Potom čo ani tri krát predložený návrh zákona o vyplatení odmeny 500 € každému voličovi vo voľbách do NR SR nedospel k schváleniu, sformulovali v hnutí záväzok, že oni presadia zákon po voľbách, zaradili ho do zmluvy so Slovenskom a zaviazali sa, že nevstúpia do vládnej koalície so stranami, ktoré tento záväzok nepodporia. Nakoľko žiadna podpora tejto hrubozrnnej volenej korupcie nevznikla, samé OĽaNO sa vyradilo z vládnej   koalície, ktorá vznikne po voľbách. V ťažení proti všetkým si dali vytlačiť letáky a volebné noviny, kde záväzok odmeny 500 € každému voličovi sľubovali bez podmienok. Nóvum v kampani bolo obstaranie 79 repasovaných 60 ročných autíčok FIAT 500, ktoré v krátkom čase dokázali vybaviť dokladmi a ŠPZ a čo bolo najhlavnejšie: polepiť sloganom „500-ka vo vrecku aj v garáži“. Pre tieto autá v rozdávaných letákoch hľadali dobrovoľníkov, ktorí sa zmluvne zaviažu s nimi jazdiť po dobu jedného roka, pričom náklady na PHM a servis im budú hnutím refundované! Koľko zmlúv bolo podpísaných vedia iba otcovia tejto strelenej myšlienky. V jednom TV vystúpení Igor Matovič povedal: „Sprostí ľudia nám poškodili desiatky aut“. Najnovšia informácia o osude týchto quasi veteránov je, že 25 ich je v servise a budú cenami v tombole počas snemu hnutia.

Ešte razantnejšou kampaňou bolo obstaranie špeciálu FORD RAPTOR vybaveného reprodukčnou technikou, s úmyslom robiť kampaň po sídliskách. Zdokumentované sú tri incidenty s týmto vozidlom. Najznámejší bol ten prvý, keď po začiatku TB Smeru SSD pred úradom vlády, Matovič za volantom RAPTORA zaparkoval na protiľahlom chodníku a hlasito mastil smerákov tým čo mu sliny na jazyk priniesli. Nasledoval fyzický konflikt s obsadením: Igor Matovič vs Robert Kaliňák a Richard Glück, ktorý videli aj tí, ktorí nechceli. Druhý medializovaný incident sa odohral na sídlisku Petržalka, keď kandidát na poslanca za OĽaNO dva krát profesionálne udrel do hlavy staršieho občana, ktorý ich vykazoval z priestoru pred bytovými domami. Tretí  menej známy incident sa stal týždeň pred voľbami v Trnave. V meste nebolo jediné voľné parkovacie miesto,  lebo sa konal tradičný jarmok a tiež míting strany Hlas SD pod severnou tribúnou štadióna A. Malatinského. RAPTOR šoférovaný exministrom Mikulcom najskôr blúdil po uliciach mesta, pričom hlásateľa robil Michal Šipoš. Vozidlo zaparkovali na ulici Dolné bašty, odkiaľ sa snažili spoza plota narušovať míting Hlasu SD.  Keďže bol na mítingu aj kultúrny program s patričnou zvukovou aparatúrou, poľahky zvýšenou hlasitosťou nedali RAPTORU šancu. Hudobný hosť Marián Greksa zaspieval svoju skladbu s refrénom: „Vypadni klamár, vypadni podvodník, vypadni plagiátor“! Prítomní jarmočníci RAPTOR polievali pivom a vyhnali votrelcov preč! Všetko nasvedčuje tomu, že investícia vložená do obstarania tejto techniky nebola efektívna.

Platforma OĽaNO „Pačivale Roma“ na čele s poslancom Petrom Polákom ml. verbovala voličov v osadách na Spiši, Gemeri a na Košicku. V osadách rozmiestnili plagáty so sľubom „ Verejný záväzok hnutia OĽaNO 500 € za účasť vo voľbách“ a verbálne presviedčali o šľachetných úmysloch hnutia. Výsledok ich snaženia bol unikátny: v najmenej 17 osadách získalo hnutie nad 80 % hlasov, ba boli výsledky aj nad 90 %. Vysvetlenie tohto zvláštneho úkazu je jednoduché. Menej rozhľadení Rómovia boli uvedení do omylu v tom, že do mesiaca im bude každému voličovi vyplatená 500 € odmena. Zaznamenané boli aj pokusy jednotlivcov priamo nakupovať hlasy. Podľa analýzy výsledkov volieb je preukázateľné, že bez podvodne získaných hlasov, by koalícia OĽaNO a priatelia neprekročila ani limit 7%+ hlasov a do parlamentu nepostúpila!

OČTK by mali preveriť či nedošlo ku konaniu napĺňajúcemu skutkovú podstatu TČ volebného podvodu, resp. TČ volebnej korupcie, formou úmyselného šírenia zavádzajúcich informácií a tým zneužitia nevedomosti vybraných skupín voličov, na dosiahnutie prospechu spojeného so značným finančným prospechom politického hnutia a jeho nominantov.

Záverom

Predseda štátnej komisie pre voľby povedal zvoleným poslancom pri odovzdávaní osvedčení okrem iného: „Voľby boli zákonné, slobodné, demokratické a dokonca férové“! No, žiaľ neboli!!!

Keby OČTK, MV SR a Štátna komisia pre voľby ….. vykonali poctivú revíziu volieb zistili by, že výsledok volebnej koalície OĽaNO a priatelia bol získaný podvodne, je spravodlivé ho zredukovať, prípadne celkom anulovať a hnutie bez štipky úcty k zákonom – rozsudkom príslušného súdu rozpustiť! Šestnásť mandátov získaných protiprávne prerozdeliť medzi ostatné parlamentné subjekty. Hnutie dlhodobo pôsobí ako škodca na poli demokracie a pre zastupiteľskú demokraciu neprinieslo za 12 rokov existencie doslova nič!

Kto vyhral vo voľbách 30.09.2023? Predsa ľudia, lebo si zvolili koalíciu s relevantných strán a tak to má byť!

V poslednej minúte nám vykypelo z hrnca, prečo?

05.07.2024

S výsledkami našich športovcov v tomto roku môžu byť spokojní iba tí najzanietenejší fanúšikovia. Spokojné sú stávkové kancelárie a nepochybne aj komerčné televízie, ktoré nám sprostredkovali športové prenosy a nepochybne urobili dobrý biznis. Sklamali hokejisti, kedy mnohí odborníci tvrdili, že tohtoročný výber kanadského trénera je oveľa silnejší ako boli [...]

Básnici idú do neba, ale len niektorí

20.06.2024

Básnici a spisovatelia patria do elity každej kultúrnej spoločnosti. Dostáva sa im uznania aj stovky rokov po smrti – tým najlepším. Samozrejmým predpokladom básnikov je excelentná inteligencia a boží dar nevšedného talentu k tvorbe textov, ktoré prežijú veky. Ako Slovensko prišlo o „básnika“ V polovici mája 2024 sa Slovenskom rozšírila správa o šokujúcom [...]

Paradoxy v našej politike sú časté

02.05.2024

Paradox vo všeobecnosti znamená protirečivé až nezmyselné tvrdenie alebo výpoveď. Paradoxných tvrdení a výpovedí sa vyskytuje v našej politike neúrekom a spôsobujú to, že tieto praktiky prenikajú do povedomia občanov v takej miere, že niektoré priam zľudovejú. Nasleduje zopár príkladov. Správa sa ako neriadená strela – takto onálepkovaný politik alebo iná [...]

Policajný potápač

Na rieke Laborec sa topil mladík, našli ho horskí záchranári bez známok života

14.07.2024 22:17

Mladík zo Slovenska bol nezvestný od soboty.

Joe Biden

Trump plány po atentáte nemení. Biden vyzval Američanov na jednotu, vystúpi s prejavom

14.07.2024 22:10

Identifikovali obeť streľby na Trumpovom mítingu.

Election 2024 Trump

Koľko zarábajú v USA ochrankári, ktorí strážia aj Trumpa, a čo musia zvládnuť? Ich predchodcovia odhaľovali falošné doláre

14.07.2024 18:00

Adept na ochrankára v najvýkonnejšom veku musí zvládnuť 55 kľukov za minútu, aby dostal najlepšiu známku. Čo sa týka žien, kľukov má byť 40.

PREZIDENT: Prevzatie Prezidentského paláca

Rozdelenie nám škodí. Zmierime sa s tým, že iný názor nie je existenčná hrozba?

14.07.2024 18:00

Diskutovali by sme s každým, a nemyslíme si, že „iné” názory sú nebezpečné, aj keď občas môžu byť hlúpe. Je naša ochota skutočná? Sme naozaj takí tolerantní? Zapojte sa do diskusie!