Založ si blog

Kto odhalí a potrestá volené podvody beťára Matoviča?

Najnovšia „ATOMOFKA“ poslanca Matoviča bola ohlásená v deň ustanovujúcej schôdze NR SR (25.10.2023), keď sa verejnosť dozvedela, že politické hnutie „OĽaNO a priatelia“ zmenilo svoj názov na „SLOVENSKO“ a nové meno je už zaregistrované v Registri politických strán a hnutí MV SR. Vyvolalo to živú diskusiu, jedni podávajú žaloby a žiadajú názov zrušiť, lebo sa môže zamieňať s názvom štátu, iní sa čudujú a rozmýšľajú načo je asi tento Matovičov ťah dobrý a veľa je takých čo im to je jedno, iba hodia rukou či poklepú sa po čele. Netušia, že je to prostriedok na odvedenie pozornosti od podvodov, ktoré sprevádzali voľby 30.09.2023.

História zmien názvu politického hnutia OĽaNO

Prvá registrácia politického hnutia „Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti“ skratka OĽaNO je z 11.11.2011. Tento názov štvorčlenného hnutia vydržal do 3.12.2015, kedy sa názov rozšíril na „OĽaNO – NOVA“, aby bol od 07.08.2017 zmenený na pôvodné „OĽaNO“. Je príznačné, že spojenectvo s NOVA bolo zrušené potom, čo bol predseda hnutia NOVA (Lipšic) odsúdený za zabitie chodca na prechode. Po dvoch rokoch 20.11.2019 bolo hnutie premenované na: „OĽaNO, NOVA, KÚ a Zmena zdola“, pod touto značkou vyhralo voľby, ale nebola to koalícia! Po rozpade vládnej koalície 30.01.2023 sa hnutie premenovalo na pôvodný názov OĽaNO. Po rozhodnutí o predčasných voľbách 26.05.2023 hnutie zmenilo názov na „Obyčajní ľudia (OĽANO), Nezávislí kandidáti (NEKA), NOVA, Slobodní a zodpovední, Pačivale Roma, Magyar Szívek“. 14.06.2023 bol registračným úradom MV SR posúdený návrh na zaregistrovanie zmien Stanov s novým názvom hnutia „OľaNO a priatelia: Obyčajní ľudia (OĽANO), Nezávislí kandidáti (NEKA), NOVA, Slobodní a zodpovední, Pačivale Roma, Magyar Szívek“ a KRESŤANSKÁ ÚNIA a ZA ĽUDÍ“ tento názov, ale bez KÚ a Za ľudí platil podľa registra až do 25.10.2023, kedy bola schválená zmena Stanov a názvu na „SLOVENSKO“. Prečo nebola zaregistrovaná zmena názvu 14.06.2023 tak ako bola zrejme predložená? Lebo by bol porušený zákon, keďže 09.06.2023 boli predsedom parlamentu vyhlásené parlamentné voľby na 30.09.2023. Kľúčová zmena názvu koalície nemohla byť vložená do registra, lebo bola podaná 5 dní po termíne!  Aktuálny výpis z registra je dostupný po vložení linku: https://ives.minv.sk/Politickestrany/detail?id_spolok=201471

Nazretie do legislatívy (Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach)

  • 12a Zmena názvu a skratky strany (hnutia)

1, Strana môže zmeniť svoj názov alebo skratku prostredníctvom zmeny zaregistrovaných stanov podľa § 11 alebo zápisom nových stanov do registra strán podľa § 12.

  1. Ak predmetom návrhu na zápis zmeny zaregistrovaných stanov alebo návrhu na zápis nových stanov je zmena názvu strany alebo jej skratky podľa odseku 1, ministerstvo nerozhodne o zmene názvu strany alebo jej skratky, ak strana predložila návrh po vyhlásení volieb do Národnej rady SR ……………… a konanie sa do vyhlásenia výsledkov volieb preruší.

Podvodný postup predstaviteľov volebnej koalície „OľaNO a priatelia“

Predstavitelia volebnej koalície museli vedieť, že zmena názvu nebola vložená do Registra politických strán a politických hnutí MV SR. Ak to nevedeli – je to len ich chyba, ktorá ich nezbavuje viny. Faktom je, že vo   volebnej kampani postupovali akoby bol názov volebnej koalície 14.06.2023 schválený! Vo svojich reklamných novinách a v masových médiách používali názov koalície: „OľaNO a priatelia: Obyčajní ľudia (OĽANO), Nezávislí kandidáti (NEKA), NOVA, Slobodní a zodpovední, Pačivale Roma, Magyar Szívek“ a KRESŤANSKÁ ÚNIA a ZA ĽUDÍ“ okrem toho unisono tvrdili, že ide o trojkoalíciu a aby to aspoň vyzeralo  dôveryhodne, tak politické hnutie NOVA zaradili medzi platformy OĽaNO. Dňa 02.07.2023 o 23:55 Matovič a Šipoš predložili na MV SR kandidátnu listinu koalície s názvom, ktorý nebol registrovaný!

Nazretie do legislatívy (Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva ….)

Kontrolu, preskúmanie a registráciu kandidátnych listín podľa § 16 predmetného zákona vykonáva Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán.

Komisia zaregistrovala pre voľby kandidátne listiny všetkých 25 politických subjektov – bez výhrad! Ako je možné nevšimnúť si zjavný rozdiel v názve jedinej volebnej koalície, oproti názvu v Registri, vedia iba členovia komisie!. Následne boli kandidátne listiny dané do tlače a rozoslané záujemcom o voľby zo zahraničia a všetkým voličom v SR. Do tlače boli zadané a distribuované do miest a obcí volebné lístky a iné materiály, vo všetkých bol použitý neregistrovaný MV SR názov volenej koalície: „OľaNO a priatelia“!

Ako vyzerali štyri záverečné riadky kandidátnej listiny OĽaNO a priatelia?

  1. Veronika Remišová … poslankyňa parlamentu … nominovaná stranou Za ľudí
  2. Anna Záborská … lekárka … nominovaná stranou Kresťanská únia
  3. Gábor Grendel … poslanec parlamentu … nominovaný hnutím NOVA
  4. Igor Matovič … bojovník proti mafii … nominovaný hnutím OĽaNO

Podvodná kampaň volebnej koalície „OľaNO a priatelia“

Potom čo ani tri krát predložený návrh zákona o vyplatení odmeny 500 € každému voličovi vo voľbách do NR SR nedospel k schváleniu, sformulovali v hnutí záväzok, že oni presadia zákon po voľbách, zaradili ho do zmluvy so Slovenskom a zaviazali sa, že nevstúpia do vládnej koalície so stranami, ktoré tento záväzok nepodporia. Nakoľko žiadna podpora tejto hrubozrnnej volenej korupcie nevznikla, samé OĽaNO sa vyradilo z vládnej koalície, ktorá vznikne po voľbách. V ťažení proti všetkým si dali vytlačiť letáky a volebné noviny, kde záväzok odmeny 500 € každému voličovi sľubovali bez podmienok. Nóvum v kampani bolo obstaranie 79 repasovaných 60 ročných autíčok FIAT 500, ktoré v krátkom čase dokázali vybaviť dokladmi a ŠPZ a čo bolo najhlavnejšie: polepiť sloganmi „500-ka vo vrecku aj v garáži“. Pre tieto autá v rozdávaných letákoch hľadali dobrovoľníkov, ktorí sa zmluvne zaviažu s nimi jazdiť po dobu jedného roka, pričom náklady na PHM a servis im budú hnutím refundované! Koľko zmlúv bolo podpísaných vedia iba otcovia tejto strelenej myšlienky. V jednom TV vystúpení Igor Matovič povedal: „Sprostí ľudia nám poškodili desiatky aut“. Najnovšia informácia o osude týchto quasi veteránov je, že 25 ich je v servise a budú cenami v tombole počas snemu hnutia.

Platforma OĽaNO „Pačivale Roma“ na čele s poslancom Petrom Polákom ml. verbovala voličov v osadách Košického a Prešovského kraja. V osadách rozmiestnili plagáty so sľubom „Verejný záväzok hnutia OĽaNO 500 € za účasť vo voľbách“ a verbálne presviedčali o šľachetných úmysloch hnutia. Výsledok ich snaženia bol unikátny: v najmenej 17 osadách získalo hnutie nad 80 % hlasov, ba boli výsledky aj nad 90 %. Vysvetlenie tohto zvláštneho javu je jednoduché. Menej rozhľadení Rómovia boli uvedení do omylu v tom, že do mesiaca bude každému voličovi vyplatená 500 € odmena. Zaznamenané boli aj pokusy jednotlivcov priamo kupovať hlasy. Podľa analýzy výsledkov volieb je preukázateľné, že bez takto podvodne získaných hlasov, by koalícia OĽaNO a priatelia neprekročila limit 7%+ hlasov a do parlamentu by nepostúpila!

Zhrnutie podozrení z naplnenia znakov TČ volebného podvodu:

Nakoľko zákonom je vymedzené, že volieb do NR SR sa môžu zúčastniť iba politické strany a politické hnutia riadne zaregistrované v Registri politických strán a politických hnutí, z vyššie uvedeného vzniká dôvodné podozrenie, že volebná koalícia skrátene „OĽaNO a priatelia“ túto podmienku nesplnila a volieb sa vedome zúčastnila pod neregistrovaným názvom. OČTK by mali vyvodiť zodpovednosť voči zodpovedným osobám, ktoré konali podvodne tým, že na registráciu predložili kandidátnu listinu koalície s neregistrovaným názvom  a voči koalícii ako celku, uložením zodpovedajúcich trestov.

OČTK by mali vyvodiť zodpovednosť za podvodné údaje o trojkoalícii, hoci v koalícii sú uvádzané ako nominanti štyri politické subjekty: politické hnutia OĽaNO a NOVA a politické strany KÚ a Za ľudí. Teda malo ísť o štvorkoalíciu s povinnosťou prekročiť 10%+ hlasov pre vstup do NR SR! Hnutie NOVA rozhodne nemožno degradovať na platformu OĽaNO, lebo je to samostatné a riadne registrované hnutie s viac ako 1000 členmi a verejne prístupnými stanovami, čím sa hnutie OĽaNO nemôže pochváliť! Ak sa preukáže povinnosť volebnej koalície „OĽaNO a priatelia“ získať 10%+ hlasov – mala by byť z NR SR vylúčená, jej 16 poslaneckých mandátov rozdelených medzi parlamentné subjekty a upravené príspevky štátu za mandáty.

OČTK by mali preveriť počínanie členov platformy „Pačivale Roma“ v osadách a zistiť či nešlo o páchanie TČ volebnej korupcie v štádiu prípravy resp. TČ podvodu, keď sa hnutie verejne zaväzovalo k tomu, čo reálne nemohlo doručiť! V prípade preukázania viny zúčastnených vyvodiť zodpovednosť voči osobám a hnutiu „SLOVENSKO“ revidovaním dosiahnutého volebného výsledku.

Záverečný otázka:

Volanie po právnom štáte nebude nikdy naplnené, keď spravodlivosť bude ďalej žobrať pred dverami a krivda mazaných podvodníkov sedieť za bohato prestretým stolom. Tento článok nie je prvotina kde sa poukazuje na manipulácie okolo volieb do NR SR 30.09.2023, ale doteraz sa nenašla žiadna VIP, ktorá by sa verejne zasadila o nastolenie spravodlivosti. Ak dnes prehliadame takéto podvody, čoho sa dožijeme zajtra???

Prezidentskí kandidáti, bojovníci a tí druhí

19.02.2024

Prezidentské voľby v napätej spoločenskej atmosfére Občania SR si zvolia nového prezidenta v priamych voľbách vo dvoch kolách, lebo možnosť aby získal niektorý kandidát v prvom kole viac ako polovicu hlasov všetkých oprávnených voličov, je sci-fi. Vo voľbách by mali vybrať osobnosť, ktorá má predpoklady pre zastávanie najvyššej ústavnej funkcie v období 5. [...]

Stratil Andrej Danko politický kompas alebo je to vážnejšie?

11.01.2024

V období sviatkov väčšina politikov odložila zbroj a venovala sa obyčajným ľudským radostiam a starostiam. No našli sa aj výnimky z ktorých najviac „bodoval“ Andrej Danko – predseda SNS a podpredseda NR SR. Vo viacerých mediálnych výstupoch zahral rolu prognostika a veštca, vyjadroval obavy o stabilitu vládnej koalície a prezrádzal „tajomstvá“ z koaličnej [...]

Tak kto vyhral? Mafia alebo ľudia?

27.10.2023

Slovník predstaviteľov „OĽaNO“ je neakceptovateľný Verejné vystúpenia Igora Matoviča, Michala Šipoša, Veroniky Remišovej sú často osolené táraním o mafii a zlodejoch. Bolo to tak pred voľbami, počas volebnej kampane a pokračujú v tom aj po voľbách. Najskôr na tričkách potom na billboardoch, dokonca na obálke volebného programu burcovali verejnosť heslom: „My [...]

Alternatíva pre Nemecko / AfD /

Najmenej od júna. Krajne pravicovej AfD klesajú preferencie, stále je však pred Scholzom

20.02.2024 23:29

V prípade, že by sa voľby konali v nedeľu, opozičná Kresťanskodemokratická únia (CDU/CSU) by získala 30 %.

charkov

Tri štvrtiny z USA, 16 % z Európy. Kimove rakety vraždiace na Ukrajine sú zo západných súčiastok

20.02.2024 22:56

Severná Kórea si západné komponenty pre svoje zbrane zaobstaráva napriek prísnym sankciám, následne ich používa Moskva.

protest farmárov, Poľsko

Nahnevaní poľskí roľníci v uliciach. Traktorista žiadal Putina: Urob poriadok s Ukrajinou i Bruselom. Vyšetruje ho polícia

20.02.2024 22:40

Poľskí roľníci pokračovali v protestoch proti dovozu ukrajinských potravín a politike Bruselu. Pomohli si aj kontroverzným plagátom.

Vladimir Kara-Murza

Kara-Murza tvrdí, že Navaľného dal zabiť Putin: Bol jeho osobným väzňom. Pripomenul 307 obetí z roku 1999

20.02.2024 22:14

Pomstychtivý, zbabelý, chamtivý starec zničí každého, v kom vidí ohrozenie svojej moci, napísal o Putinovi väznený politik.