Založ si blog

Kto odhalí a potrestá volené podvody beťára Matoviča?

Najnovšia „ATOMOFKA“ poslanca Matoviča bola ohlásená v deň ustanovujúcej schôdze NR SR (25.10.2023), keď sa verejnosť dozvedela, že politické hnutie „OĽaNO a priatelia“ zmenilo svoj názov na „SLOVENSKO“ a nové meno je už zaregistrované v Registri politických strán a hnutí MV SR. Vyvolalo to živú diskusiu, jedni podávajú žaloby a žiadajú názov zrušiť, lebo sa môže zamieňať s názvom štátu, iní sa čudujú a rozmýšľajú načo je asi tento Matovičov ťah dobrý a veľa je takých čo im to je jedno, iba hodia rukou či poklepú sa po čele. Netušia, že je to prostriedok na odvedenie pozornosti od podvodov, ktoré sprevádzali voľby 30.09.2023.

História zmien názvu politického hnutia OĽaNO

Prvá registrácia politického hnutia „Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti“ skratka OĽaNO je z 11.11.2011. Tento názov štvorčlenného hnutia vydržal do 3.12.2015, kedy sa názov rozšíril na „OĽaNO – NOVA“, aby bol od 07.08.2017 zmenený na pôvodné „OĽaNO“. Je príznačné, že spojenectvo s NOVA bolo zrušené potom, čo bol predseda hnutia NOVA (Lipšic) odsúdený za zabitie chodca na prechode. Po dvoch rokoch 20.11.2019 bolo hnutie premenované na: „OĽaNO, NOVA, KÚ a Zmena zdola“, pod touto značkou vyhralo voľby, ale nebola to koalícia! Po rozpade vládnej koalície 30.01.2023 sa hnutie premenovalo na pôvodný názov OĽaNO. Po rozhodnutí o predčasných voľbách 26.05.2023 hnutie zmenilo názov na „Obyčajní ľudia (OĽANO), Nezávislí kandidáti (NEKA), NOVA, Slobodní a zodpovední, Pačivale Roma, Magyar Szívek“. 14.06.2023 bol registračným úradom MV SR posúdený návrh na zaregistrovanie zmien Stanov s novým názvom hnutia „OľaNO a priatelia: Obyčajní ľudia (OĽANO), Nezávislí kandidáti (NEKA), NOVA, Slobodní a zodpovední, Pačivale Roma, Magyar Szívek“ a KRESŤANSKÁ ÚNIA a ZA ĽUDÍ“ tento názov, ale bez KÚ a Za ľudí platil podľa registra až do 25.10.2023, kedy bola schválená zmena Stanov a názvu na „SLOVENSKO“. Prečo nebola zaregistrovaná zmena názvu 14.06.2023 tak ako bola zrejme predložená? Lebo by bol porušený zákon, keďže 09.06.2023 boli predsedom parlamentu vyhlásené parlamentné voľby na 30.09.2023. Kľúčová zmena názvu koalície nemohla byť vložená do registra, lebo bola podaná 5 dní po termíne!  Aktuálny výpis z registra je dostupný po vložení linku: https://ives.minv.sk/Politickestrany/detail?id_spolok=201471

Nazretie do legislatívy (Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach)

  • 12a Zmena názvu a skratky strany (hnutia)

1, Strana môže zmeniť svoj názov alebo skratku prostredníctvom zmeny zaregistrovaných stanov podľa § 11 alebo zápisom nových stanov do registra strán podľa § 12.

  1. Ak predmetom návrhu na zápis zmeny zaregistrovaných stanov alebo návrhu na zápis nových stanov je zmena názvu strany alebo jej skratky podľa odseku 1, ministerstvo nerozhodne o zmene názvu strany alebo jej skratky, ak strana predložila návrh po vyhlásení volieb do Národnej rady SR ……………… a konanie sa do vyhlásenia výsledkov volieb preruší.

Podvodný postup predstaviteľov volebnej koalície „OľaNO a priatelia“

Predstavitelia volebnej koalície museli vedieť, že zmena názvu nebola vložená do Registra politických strán a politických hnutí MV SR. Ak to nevedeli – je to len ich chyba, ktorá ich nezbavuje viny. Faktom je, že vo   volebnej kampani postupovali akoby bol názov volebnej koalície 14.06.2023 schválený! Vo svojich reklamných novinách a v masových médiách používali názov koalície: „OľaNO a priatelia: Obyčajní ľudia (OĽANO), Nezávislí kandidáti (NEKA), NOVA, Slobodní a zodpovední, Pačivale Roma, Magyar Szívek“ a KRESŤANSKÁ ÚNIA a ZA ĽUDÍ“ okrem toho unisono tvrdili, že ide o trojkoalíciu a aby to aspoň vyzeralo  dôveryhodne, tak politické hnutie NOVA zaradili medzi platformy OĽaNO. Dňa 02.07.2023 o 23:55 Matovič a Šipoš predložili na MV SR kandidátnu listinu koalície s názvom, ktorý nebol registrovaný!

Nazretie do legislatívy (Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva ….)

Kontrolu, preskúmanie a registráciu kandidátnych listín podľa § 16 predmetného zákona vykonáva Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán.

Komisia zaregistrovala pre voľby kandidátne listiny všetkých 25 politických subjektov – bez výhrad! Ako je možné nevšimnúť si zjavný rozdiel v názve jedinej volebnej koalície, oproti názvu v Registri, vedia iba členovia komisie!. Následne boli kandidátne listiny dané do tlače a rozoslané záujemcom o voľby zo zahraničia a všetkým voličom v SR. Do tlače boli zadané a distribuované do miest a obcí volebné lístky a iné materiály, vo všetkých bol použitý neregistrovaný MV SR názov volenej koalície: „OľaNO a priatelia“!

Ako vyzerali štyri záverečné riadky kandidátnej listiny OĽaNO a priatelia?

  1. Veronika Remišová … poslankyňa parlamentu … nominovaná stranou Za ľudí
  2. Anna Záborská … lekárka … nominovaná stranou Kresťanská únia
  3. Gábor Grendel … poslanec parlamentu … nominovaný hnutím NOVA
  4. Igor Matovič … bojovník proti mafii … nominovaný hnutím OĽaNO

Podvodná kampaň volebnej koalície „OľaNO a priatelia“

Potom čo ani tri krát predložený návrh zákona o vyplatení odmeny 500 € každému voličovi vo voľbách do NR SR nedospel k schváleniu, sformulovali v hnutí záväzok, že oni presadia zákon po voľbách, zaradili ho do zmluvy so Slovenskom a zaviazali sa, že nevstúpia do vládnej koalície so stranami, ktoré tento záväzok nepodporia. Nakoľko žiadna podpora tejto hrubozrnnej volenej korupcie nevznikla, samé OĽaNO sa vyradilo z vládnej koalície, ktorá vznikne po voľbách. V ťažení proti všetkým si dali vytlačiť letáky a volebné noviny, kde záväzok odmeny 500 € každému voličovi sľubovali bez podmienok. Nóvum v kampani bolo obstaranie 79 repasovaných 60 ročných autíčok FIAT 500, ktoré v krátkom čase dokázali vybaviť dokladmi a ŠPZ a čo bolo najhlavnejšie: polepiť sloganmi „500-ka vo vrecku aj v garáži“. Pre tieto autá v rozdávaných letákoch hľadali dobrovoľníkov, ktorí sa zmluvne zaviažu s nimi jazdiť po dobu jedného roka, pričom náklady na PHM a servis im budú hnutím refundované! Koľko zmlúv bolo podpísaných vedia iba otcovia tejto strelenej myšlienky. V jednom TV vystúpení Igor Matovič povedal: „Sprostí ľudia nám poškodili desiatky aut“. Najnovšia informácia o osude týchto quasi veteránov je, že 25 ich je v servise a budú cenami v tombole počas snemu hnutia.

Platforma OĽaNO „Pačivale Roma“ na čele s poslancom Petrom Polákom ml. verbovala voličov v osadách Košického a Prešovského kraja. V osadách rozmiestnili plagáty so sľubom „Verejný záväzok hnutia OĽaNO 500 € za účasť vo voľbách“ a verbálne presviedčali o šľachetných úmysloch hnutia. Výsledok ich snaženia bol unikátny: v najmenej 17 osadách získalo hnutie nad 80 % hlasov, ba boli výsledky aj nad 90 %. Vysvetlenie tohto zvláštneho javu je jednoduché. Menej rozhľadení Rómovia boli uvedení do omylu v tom, že do mesiaca bude každému voličovi vyplatená 500 € odmena. Zaznamenané boli aj pokusy jednotlivcov priamo kupovať hlasy. Podľa analýzy výsledkov volieb je preukázateľné, že bez takto podvodne získaných hlasov, by koalícia OĽaNO a priatelia neprekročila limit 7%+ hlasov a do parlamentu by nepostúpila!

Zhrnutie podozrení z naplnenia znakov TČ volebného podvodu:

Nakoľko zákonom je vymedzené, že volieb do NR SR sa môžu zúčastniť iba politické strany a politické hnutia riadne zaregistrované v Registri politických strán a politických hnutí, z vyššie uvedeného vzniká dôvodné podozrenie, že volebná koalícia skrátene „OĽaNO a priatelia“ túto podmienku nesplnila a volieb sa vedome zúčastnila pod neregistrovaným názvom. OČTK by mali vyvodiť zodpovednosť voči zodpovedným osobám, ktoré konali podvodne tým, že na registráciu predložili kandidátnu listinu koalície s neregistrovaným názvom  a voči koalícii ako celku, uložením zodpovedajúcich trestov.

OČTK by mali vyvodiť zodpovednosť za podvodné údaje o trojkoalícii, hoci v koalícii sú uvádzané ako nominanti štyri politické subjekty: politické hnutia OĽaNO a NOVA a politické strany KÚ a Za ľudí. Teda malo ísť o štvorkoalíciu s povinnosťou prekročiť 10%+ hlasov pre vstup do NR SR! Hnutie NOVA rozhodne nemožno degradovať na platformu OĽaNO, lebo je to samostatné a riadne registrované hnutie s viac ako 1000 členmi a verejne prístupnými stanovami, čím sa hnutie OĽaNO nemôže pochváliť! Ak sa preukáže povinnosť volebnej koalície „OĽaNO a priatelia“ získať 10%+ hlasov – mala by byť z NR SR vylúčená, jej 16 poslaneckých mandátov rozdelených medzi parlamentné subjekty a upravené príspevky štátu za mandáty.

OČTK by mali preveriť počínanie členov platformy „Pačivale Roma“ v osadách a zistiť či nešlo o páchanie TČ volebnej korupcie v štádiu prípravy resp. TČ podvodu, keď sa hnutie verejne zaväzovalo k tomu, čo reálne nemohlo doručiť! V prípade preukázania viny zúčastnených vyvodiť zodpovednosť voči osobám a hnutiu „SLOVENSKO“ revidovaním dosiahnutého volebného výsledku.

Záverečný otázka:

Volanie po právnom štáte nebude nikdy naplnené, keď spravodlivosť bude ďalej žobrať pred dverami a krivda mazaných podvodníkov sedieť za bohato prestretým stolom. Tento článok nie je prvotina kde sa poukazuje na manipulácie okolo volieb do NR SR 30.09.2023, ale doteraz sa nenašla žiadna VIP, ktorá by sa verejne zasadila o nastolenie spravodlivosti. Ak dnes prehliadame takéto podvody, čoho sa dožijeme zajtra???

V poslednej minúte nám vykypelo z hrnca, prečo?

05.07.2024

S výsledkami našich športovcov v tomto roku môžu byť spokojní iba tí najzanietenejší fanúšikovia. Spokojné sú stávkové kancelárie a nepochybne aj komerčné televízie, ktoré nám sprostredkovali športové prenosy a nepochybne urobili dobrý biznis. Sklamali hokejisti, kedy mnohí odborníci tvrdili, že tohtoročný výber kanadského trénera je oveľa silnejší ako boli [...]

Básnici idú do neba, ale len niektorí

20.06.2024

Básnici a spisovatelia patria do elity každej kultúrnej spoločnosti. Dostáva sa im uznania aj stovky rokov po smrti – tým najlepším. Samozrejmým predpokladom básnikov je excelentná inteligencia a boží dar nevšedného talentu k tvorbe textov, ktoré prežijú veky. Ako Slovensko prišlo o „básnika“ V polovici mája 2024 sa Slovenskom rozšírila správa o šokujúcom [...]

Paradoxy v našej politike sú časté

02.05.2024

Paradox vo všeobecnosti znamená protirečivé až nezmyselné tvrdenie alebo výpoveď. Paradoxných tvrdení a výpovedí sa vyskytuje v našej politike neúrekom a spôsobujú to, že tieto praktiky prenikajú do povedomia občanov v takej miere, že niektoré priam zľudovejú. Nasleduje zopár príkladov. Správa sa ako neriadená strela – takto onálepkovaný politik alebo iná [...]

Policajný potápač

Na rieke Laborec sa topil mladík, našli ho horskí záchranári bez známok života

14.07.2024 22:17

Mladík zo Slovenska bol nezvestný od soboty.

Joe Biden

Trump plány po atentáte nemení. Biden vyzval Američanov na jednotu, vystúpi s prejavom

14.07.2024 22:10

Identifikovali obeť streľby na Trumpovom mítingu.

Election 2024 Trump

Koľko zarábajú v USA ochrankári, ktorí strážia aj Trumpa, a čo musia zvládnuť? Ich predchodcovia odhaľovali falošné doláre

14.07.2024 18:00

Adept na ochrankára v najvýkonnejšom veku musí zvládnuť 55 kľukov za minútu, aby dostal najlepšiu známku. Čo sa týka žien, kľukov má byť 40.

PREZIDENT: Prevzatie Prezidentského paláca

Rozdelenie nám škodí. Zmierime sa s tým, že iný názor nie je existenčná hrozba?

14.07.2024 18:00

Diskutovali by sme s každým, a nemyslíme si, že „iné” názory sú nebezpečné, aj keď občas môžu byť hlúpe. Je naša ochota skutočná? Sme naozaj takí tolerantní? Zapojte sa do diskusie!